Изграждане на марки

На практика услугата „Изграждане на марка" представлява дългосрочен план как да се въведе и наложи на пазара нов продукт. Ползата Ви от това е, че развитието на продукта не е хаотично, а всички подкрепящи го действия са навременни и обосновани. Най-общо процесът преминава през следните етапи:

  1. Проучване на мотивацията за покупка
  2. Позициониране на продукта
  3. Създаване на рекламната и маркетингова концепция и стратегия за продажбата му
  4. Представяне на продукта
  5. Налагане на продукта и поддръжка нивото на продажбите

Когато един екип разработва даден продукт от самото начало, Вие пестите време и средства за непрекъснато обучение на нови хора. Важен плюс в работата ни е, че оценяваме високо опита на клиента си и не се опитваме да му налагаме на всяка цена идеите си.

  • Проучете мотивацията за покупка, преди да рекламирате. Само правилната реклама е ефективна.