Брандиране на автомобили

Брандирането на автомобилите е много често срещана практика. Основната причина за това е, че те са своеобразен рекламен билборд на фирмата, като за разлика от билбордите, инвестицията в тяхното облепяне е еднократна и много по-продължителна като въздействие.

От особена важност при облепянето е да се изготви проект с достатъчно дълъг живот. Освен ако не разполагате с по-сериозни бюджети, облепянето на автомобилите не трябва да е свързано с провеждана в момента кампания, защото след нейното отминаване ще се наложи и ребрандирането на колите. Автомобилите са рекламна медия с доста специфични характеристики, предвид краткото време, което има потребителят да разгледа заложената в тях информация.

Това налага рекламната визия да съчетава в себе си предизвикващ интерес елемент, но едновременно с това изключителна лаконичност на посланието и не на последно място определен естетически привкус.

Друг много важен момент е разработения визуален проект да бъде съобразен с разнообразието на автопарка и да е приложим както за лек автомобил, така и за товарните машини, при това без да се променя стила.

Съобразяването на тези и още доста фактори и изработката на проект за облепяне, който да ви допада, е точно нашата работа.

Естествено, всичко това ще бъде завършено и със самото облепяне на автомобилите с първокачествени белгийски и немски фолиа, чиято гаранция е 7 години.

  • Не влагайте в дизайна повече информация, отколкото може да бъде разбрана от един поглед, защото това е времето, което хората ще отделят на облепения Ви автомобил.