Не претрупвайте с информация инфографиките. Изреченията трябва да се четат с един поглед. Всеки текст в повече само намалява тяхната ефективност.

Пишете ни

Изработката на Инфографики решава един основен проблем – визуализира просто и ясно сложни процеси и взаимосвързани механизми, като ги прави разбираеми с един поглед. Инфографиките могат да бъдат базирани на анимация, триизмерни модели, рисунки, снимки и др., а при необходимост всички тези графични елементи да бъдат обяснени със структуриран и кратък текст.

Можем да направим за вас персонализирани инфографики, съобразени с корпоративния ви стил и визуализирани по най-разбираемия за целевата аудитория начин.

Инфографиките имат още едно ценно качество – те се възприемат приятелски от потребителите. Това е и причината толкова инфографиките да се използват за презентации на продукти, услуги или обяснение на процеси. Дали ще изберете статична или анимирана инфографика зависи от канала, по който ще я разпространявате – печат или Фейсбук, Ютуб и подобни медии. Анимираните инфографики са значително по-евтина алтернатива на класическите рекламни видео-клипове. Не се колебайте да обсъдите намеренията си с нас – често пъти така се раждат много добри идеи.