Печатна реклама

Можем да изработим за Вас рекламни каталози, брошури, бланки, визитки, флайери, плакати, ноут-падове, календари, папки, опаковки за продукти, торбички, пликове и др.

Силата ни е в това, че създаваме цялостна линия на печатните материали. Така получавате идентичност, която може да бъде различена категорично от останалите.

При създаването на печатните материали предлагаме една рядко срещана услуга - копирайтинг (създаване на рекламни текстове). На практика това означава, че ние сами изготвяме текста в печатните Ви материали, на базата на разговор с Вас за целите, които трябва да бъдат постигнати. Освен, че това ще Ви спести много време, работата на специалист текстописец ще направи материалите Ви по-четими, ясни и съблазнителни.

Освен дизайнерски решения, при изработката на печатните материали влагаме и технология за специално подреждане и разпределяне на текста и графичните елементи, което повишава четимостта и запаметяването с около 30%.

Като допълнителна опция при създаването на материали с по-голямо значение и тежест, предлагаме тестване на съдържанието. Така, преди материалите да са пуснати за печат, ще имате реална представа какво можете да очаквате от тях, както и какви евентуални промени трябва да се внесат за постигане на максимален ефект.

Освен с екипа си от дизайнери, разполагаме и с художник, което ни позволява създаването на уникални елементи.

За да Ви запомнят.

  • Отпечатаните рекламни материали са безполезни, ако предварително не е ясно как ще бъдат разпространени. Тъй като това е допълнителен разход и определя вида на материалите, започнете планирането с него.