Media buying и планиране

От 1.7.2010 г. Имиджмейкърс добави към портфолиото си и пълния спектър медийни услуги.

В услугите ни вече влизат стратегическо медиа планиране, договаряне, закупуване, оценка, проучвания и консултации. Предлагаме всички класически и нови медии - телевизия, радио, преса, външна реклама, реклама в кината, в метрото и интернет. В състояние сме да осъществим специални сделки при заявка от страна на нашите клиенти - спонсорство, маркетинг на събития и др.

Пряката Ви полза от услугите ни в тази област е, че имаме пълен поглед върху медииния пазар и можем да договорим условия, които са труднопостижими за вас като краен клиент.

  • Прецизирайте много внимателно таргета, към който ще отправите рекламното послание. Само така можем да подберем ефективни канали, с които да бъдат постигнати целите. Този процес ще Ви спести реални пари.

Използвайте нашия опит и контакти при:

  1. Разработване на комуникационни стратегии и цялостни рекламни кампании
  2. Избор и планиране на класически и нови медии, нетрадиционни рекламни канали
  3. Медиа букинг и баинг
  4. Сертифициране и оценяване на рекламни кампании чрез специализиран софтуер
  5. Маркетинг позициониране, анализи и консултации
  6. Определяне на целевата група и целите на кампанията
  7. Проучване на конкурентите и пазара с помощта на специализиран софтуер, както и от независими маркетинг агенции