Package creation

Опаковката на продукта е първото нещо, което вижда купувача и нерядко е основната причина за покупката.

От това как са изпълнени опаковките Ви зависи не само решението за продажба, но и имиджът на фирмата в очите на потребителите. Те не знаят с колко добри специалисти и нови машини разполагате. Те виждат само опаковката, при това наредена до десетки други.

Освен чисто рекламно и имиджово предназначение, към опаковките има множество технически изисквания, като наличие на определена информация, размер на шрифта, изисквания за четимост и умение съдържанието да бъде подредено благоприятно.

Опаковката е неделима част и от корпоративната идентичност на фирмата. Водещите производители на множество стоки са патентовали контура, вида, цвета на опаковките си, защото разбират тяхното значение и колко приходи носи това на фирмата.

  • Едва ли има по-важна част от корпоративната идентичност от опаковката. Отделете й нужното внимание и ресурс.