Философия

Общите ценности са елемента, който ни прави един екип. Във всяко свое действие ние се водим от тях. С радост ги споделяме с вас, защото това ще Ви помогне да ни опознаете и ще направи работата Ви с нас не само по-лесна, но и по-приятна

Честност

Няма да приемем поръчка, за която не сме напълно сигурни, че можем да изпълним по най-добрия възможен начин. Един доволен клиент се хвали на трима, а един недоволен се оплаква на триста.

Отношение

Не гледаме на клиентите си като на пълен портфейл, а като на възможност да създадем дълготрайно партньорство.

Яснота

Преди започването на всяка поръчка създаваме план за действие. Така по всяко време е напълно ясно от кого какво и кога се очаква и на какъв етап е проектът.

Креативност

Креативността значи по-скоро деликатност, отколкото натрапчивост. Целта на всяка реклама е да продава, а не да печели награди за рекламната агенция.

Удоволствие

За нас е много важно не само да свършим добре работата, но и самият процес да е удоволствие за двете страни. Работата се върши от хора, а те работят по-добре, когато се разбират.

Личен избор

Независимо от предложения хонорар, Имиджмейкърс НЕ изпълнява поръчки за:

1. Проекти, които биха нанесли щети на Природата

2. Рекламни материали, насърчаващи пушенето

3. Рекламни кампании на стрийптиз-барове и подобни

4. Политически кампани